Publicaties

Ik vind het belangrijk om mijn inzichten en ervaringen te delen met andere professionals, ouders en andere belangstellenden. In de hoop dat het mensen inspireert, inzichten geeft of aanzet om iets te integreren in hun eigen leven en/of hun werk. Naast trainingen probeer ik dit te doen door te schrijven: artikelen en boeken, persoonlijke blogs, post op social media en via twee bijzondere podcasts en een kort filmpje.


BOEK – Pleister tegen tranen. Ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder.
Tanja van Roosmalen, Riet Fiddelaers-Jaspers, Machteld Lavell (2022).
Heeze: In De Wolken.


HOOFDSTUK – Kinderen van erg zieke ouders

Tanja van Roosmalen, Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavell (2023).

In: Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg, De Hosson et al (red), blz. 399-407

Utrecht: De Tijdstroom.


ARTIKEL – Hoe betrekken we de kinderen? Als kanker het gezin binnendringt

Tanja van Roosmalen, Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavell

Oncologica – tijdschrift voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie (V&VN Oncologie), 2022-4, blz. 20-24.

In december 2022 verscheen een artikel van mij, samen met Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavell, in het tijdschrift Oncologica. Het artikel gaat in op de vraag hoe we kinderen kunnen betrekken als een ouder kanker heeft.


ARTIKEL – Weet wanneer je op je handen moet gaan zitten

Nursing – vakblad voor verpleegkundigen, december 2022, blz. 38-41.

In december 2022 verscheen een interview met mij in het vakblad Nursing over rouw om verlies van gezondheid.


WEBINAR – Levend verlies, terugkerende rouw in de kinderpalliatieve zorg

Op 27 september 2022 verzorgde ik een webinar over levend verlies bij ouders met een ernstig ziek kind, zieke kinderen en jongeren en hun broers en zussen. Het webinar werd georganiseerd door Carend, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en het is deel van een vierluik over kinderpalliatieve zorg. Het webinar is on demand terug te kijken (evenals de andere delen van het vierluik).


ARTIKEL – Het zenuwstelsel als leerschool na ingrijpend verlies

Riet Fiddelaers-Jaspers, Tanja van Roosmalen (2022).

Tijdschrift voor Coaching, 2022-3, blz. 22-27.

In september 2022 verscheen een artikel van Riet Fiddelaers-Jaspers en mij over de impact van verlies op ons zenuwstelsel (o.a. vanuit de polyvagaaltheorie)


WEBSITES – www.houmevast.nl en www.vergeetmeniet.nl en www.ikmisje.nl

In 2022 leverde ik een inhoudelijke bijdrage aan drie vernieuwde websites, ontwikkeld door Kinderthuiszorg Nederland in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De websites zijn bedoeld voor gezinnen met een ernstig ziek kind, broer of zus.


ARTIKEL – Het vraagt echt lef om stil te staan bij rouwen

In september 2022 werd ik geïnterviewd door presentator en programmamaker Eva Eikhout, over verlies, rouw en grenzen verleggen als je een beperking hebt.

Support Magazine, special Grenzen Verleggen, 2022-4, blz. 24-27.


WEBINAR – Levend verlies

In juni 2022 gaf ik een webinar voor ouders met een kind met een ontwikkelingsachterstand. Het webinar werd georganiseerd door Sophi Online, een platform voor ouders.

Waarschijnlijk wordt er in 2023 opnieuw een live webinar georganiseerd over dit thema.


OUDERBIJEENKOMST – Over-Leven – stilstaan bij de impact van (traumatisch) verlies bij ZEVMB

In het najaar van 2019 verzorgde ik enkele ouderbijeenkomsten voor de landelijke stuurgroep ‘Wij Zien je Wel’ voor ouders met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB).


PODCASTS – Levend Verlies

In 2019 had ik een boeiend gesprek met Odet Stabel en Edith Raap, initiatiefnemers van levend-verlies.nl over mijn visie en ervaring met levend verlies bij ouders van een kind met beperkingen en over hoe kinderen en jongeren opgroeien met een aandoening. Het resulteerde in twee mooie podcasts. Beide podcasts zijn online terug te vinden (deel 1, deel 2) en op Spotify, iTunes, Soundcloud en Stitcher.


FILMPJE – ‘Dóórleven en doorléven’

Voor het Expertisecentrum Omgaan Met Verlies is in 2018 een kort filmpje gemaakt waarin ik vertel hoe kinderen en jongeren opgroeien met een lichamelijke aandoening.


BOEK – Wat nu? Een leerling met kanker! 
Tanja van Roosmalen (2012).
Nijmegen: REC Rivierenland.


BOEK – Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter!
Tanja van Roosmalen (2009).
Nijmegen/Nieuwegein: REC Rivierenland & VOKK.


ARTIKEL – Ik ga verder met-zonder jou (een broer of zus verliezen aan kanker)
Tanja van Roosmalen (2018).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 32-4, blz. 32-33.


THEMABOEKJE – Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?
Themaboekje over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin.
Rob Bruntink, Tanja van Roosmalen, Meggi Schuiling-Otten (2015)
Pal voor U. Nijmegen: Zezz.


ARTIKEL – Passend onderwijs als je kanker hebt.
Tanja van Roosmalen (2014).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 28-1, blz. 24-25.


ARTIKEL – Nou zul je het beleven! Verliesverwerking bij kinderen en jongeren met een ziekte of lichamelijke beperking
Tanja van Roosmalen, Eveline Meester, Gea Pasker, John Willemsen (2013)
In: Pedagogiek in Praktijk, 19-72, blz. 36-40.


ARTIKEL – Een tocht met hindernissen. Hoe kinderen het verlies van een gezond lichaam beleven.
Tanja van Roosmalen (2013).
In: Verlies, wegwijzers in het Land van Rouw. Jubileumtijdschrift Opleidingen Land van Rouw, blz. 16-20.


ARTIKEL – Op school de draad weer oppakken. Als leren niet meer vanzelf gaat.
Tanja van Roosmalen (2012).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 26-1, blz. 30-31.


INTERVIEW – Ernstige ziekte.
Interview Tanja van Roosmalen en Tom Voûte (2009).

In: Kind en verlies, omgaan met rouwende kinderen, Carla Overduin, blz. 40-49. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.


ARTIKEL – Palliatieve leerlingbegeleiding: geen hoop op genezing, toch naar school.
Tanja van Roosmalen (2009).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 23-4, blz. 32-33.


ARTIKEL – Palliatieve leerlingbegeleiding. Ongeneeslijk ziek en toch naar school.
Tanja van Roosmalen (2009).
In: Tijdschrift voor Kinderverpleegkunde, 15-4, blz. 12-14.


ARTIKEL – Leven toevoegen aan de dagen, als er geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven.
Tanja van Roosmalen (2009).
In: Pedagogiek in Praktijk, 15-50, blz. 10-14.


HOOFDSTUK – Onderwijs aan kinderen met een hersentumor.
Tanja van Roosmalen, Claire Hulsmans (2006).
In: Hersentumoren bij kinderen, Georgiades et al (red), blz. 57-70.
Nieuwegein: Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.