Eigen publicaties

Ik vind het belangrijk om mijn (praktijk)inzichten en ervaringen te delen met ouders en professionals, in de hoop dat anderen het kunnen inzetten in hun eigen leven en/of praktijk. Naast trainingen probeer ik dit te doen door publicaties te schrijven.

Hierna vindt u een overzicht van de meest recente publicaties. Bij publicaties die niet als pdf beschikbaar zijn heb ik een link opgenomen waar deze te bestellen zijn.

Bij mijn blogs vind je verhalen uit eigen ervaring.


Ik ga verder met-zonder jou (een broer of zus verliezen aan kanker)
Tanja van Roosmalen (2018).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 32-4, blz. 32-33.


Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?
Themaboekje over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin.
Rob Bruntink, Tanja van Roosmalen, Meggi Schuiling-Otten (2015)
Pal voor U. Nijmegen: Zezz.


www.houmevast.nl en www.vergeetmeniet.nl
Bijdrage aan informatief gedeelte van de websites t.b.v. ouders, zieke kinderen/jongeren en broers/zussen (2015).
Bunnik/Winterswijk: Stichting Pal en Kinderthuiszorg.


Passend onderwijs als je kanker hebt.
Tanja van Roosmalen (2014).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 28-1, blz. 24-25.


Nou zul je het beleven! Verliesverwerking bij kinderen en jongeren met een ziekte of lichamelijke beperking
Tanja van Roosmalen, Eveline Meester, Gea Pasker, John Willemsen (2013)
In: Pedagogiek in Praktijk, 19-72, blz. 36-40.


Een tocht met hindernissen. Hoe kinderen het verlies van een gezond lichaam beleven.
Tanja van Roosmalen (2013).
In: Verlies, wegwijzers in het Land van Rouw. Jubileumtijdschrift Opleidingen Land van Rouw, blz. 16-20.


Op school de draad weer oppakken. Als leren niet meer vanzelf gaat.
Tanja van Roosmalen (2012).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 26-1, blz. 30-31.


Wat nu? Een leerling met kanker!
Tanja van Roosmalen (2012).
Nijmegen: REC Rivierenland.


Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter!
Tanja van Roosmalen (2009).
Nijmegen/Nieuwegein: REC Rivierenland & VOKK.


Ernstige ziekte.
Interview Tanja van Roosmalen en Tom Voûte (2009).
In: Kind en verlies, omgaan met rouwende kinderen, Carla Overduin, blz. 40-49. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.


Palliatieve leerlingbegeleiding: geen hoop op genezing, toch naar school.
Tanja van Roosmalen (2009).
In: Attent, Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 23-4, blz. 32-33.


Palliatieve leerlingbegeleiding. Ongeneeslijk ziek en toch naar school.
Tanja van Roosmalen (2009).
In: Tijdschrift voor Kinderverpleegkunde, 15-4, blz. 12-14.


Leven toevoegen aan de dagen, als er geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven.
Tanja van Roosmalen (2009).
In: Pedagogiek in Praktijk, 15-50, blz. 10-14.


Onderwijs aan kinderen met een hersentumor.
Tanja van Roosmalen, Claire Hulsmans (2006).
In: Hersentumoren bij kinderen, Georgiades et al (red), blz. 57-70.
Nieuwegein: Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.