Tanja

Wie ben ik?

Ik ben Tanja van Roosmalen (1969). Ik woon samen met Patrick en onze twee kinderen. Ik ben rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog, gespecialiseerd in het begeleiden bij ernstige ziekte in een gezin en bij rouw na overlijden.

Mijn passie

Mijn passie voor werken met kinderen, jongeren en ouders rondom het thema ‘verlies’ is ontstaan tijdens mijn werk als orthopedagoog in het Radboud UMC in Nijmegen op de afdeling kinderneurologie en kinderoncologie en als ambulant begeleider bij Partner Passend Onderwijs (voorheen: REC Rivierenland) in Nijmegen.
Ik heb me 22 jaar ingezet voor kinderen en jongeren die als gevolg van hun lichamelijke aandoening beperkingen ondervinden in hun ontwikkeling op school.
Wat me in dit werk raakte was de drang die kinderen laten zien om het leven op te pakken, zelfs als ze een beperkte levensverwachting hebben.
Ik wilde me meer verdiepen in de beleving van kinderen en jongeren die met ziekte en met rouw te maken kregen. Vandaar mijn stap om de Post-HBO opleiding te gaan volgen Omgaan met Verlies Kinderen en Jongeren. Deze opleiding legde de basis voor mijn werk en mijn praktijk.

Mijn werk

In mijn werk kom ik in contact met kinderen, jongeren en ouders die op de een of andere manier geconfronteerd worden met ziekte, ‘een lijf dat het niet goed doet’ of met de dood. Juist in die situatie gaat het om de essentie van het leven, over dat wat werkelijk belangrijk voor iemand is.
‘Rouw is een vingerafdruk van verdriet’, zegt Manu Keirse. Ieder mens (of je twee of tachtig jaar bent) ervaart een ingrijpend verlies op zijn of haar eigen manier.
Als rouwtherapeut loop ik een eindje mee in dat proces en probeer ik mee te zoeken naar de veerkracht om het leven weer op te pakken.

Organisaties waaraan ik verbonden ben