Trainingen

Maatwerk

LEF Verliesbegeleiding heeft veel ervaring in het verzorgen van workshops, trainingen op maat, voorlichting en ouderavonden. Ik bied dit aan voor het (speciaal) onderwijs, ziekenhuizen, zorginstellingen (zoals een kinderthuiszorganisatie), beroepsopleidingen (denk aan: PABO, opleiding tot kinderverpleegkundigen), patiëntenverenigingen en organisaties in de (jeugd)hulpverlening.

Ik ben als trainer verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Ik geef onder meer de trainingen ‘Rouw bij kinderen’, ‘Traumasensitief werken met kinderen en jongeren’ en ‘Verlies in Beeld’. Daarnaast verzorg ik workshops op maat.

Ik ben als docent geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Heeft u een specifieke vraag voor een workshop, training of lezing, neem gerust contact met mij op. Ik werk op maat.

Enkele zelf ontwikkelde trainingen

  • Rouw en verlies bij kinderen en jongeren
  • Ontwikkeling en beleving van ernstige ziekte door kinderen en jongeren
  • (Verborgen) rouw bij ouders van een kind met een ziekte en/of beperking
  • Opgroeien in een gezin met een ernstig zieke ouder
  • Communicatie met kinderen over ernstige ziekte en verlies
  • Palliatieve leerlingbegeleiding: begeleiden van leerlingen met een beperkte levensverwachting in het onderwijs
  • Traumatische aspecten van verlies bij kinderen en jongeren
  • Training ‘Een Pleister tegen Tranen; over begeleiding in gezinnen met een ernstig zieke ouder
  • Training ‘Mijn Bed bij het Raam’; over begeleiding in gezinnen met een ernstig ziek kind