Trainingen & Workshops

LEF Verliesbegeleiding heeft veel ervaring in het verzorgen van voorlichting, ouderavonden, workshops en trainingen op maat. Ik bied dit aan voor het (speciaal) onderwijs, ziekenhuizen, zorginstellingen (zoals een kinderthuiszorganisatie), beroepsopleidingen (denk aan: PABO, opleiding tot kinderverpleegkundigen), patiëntenverenigingen en organisaties in de (jeugd)hulpverlening.

Ik ben als trainer verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Ik geef onder meer de tweedaagse training ‘Gedeeld Verdriet Kinderen (overlijden en echtscheiding)’. Daarnaast verzorg ik workshops op maat.

Ik ben als docent geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Heeft u een specifieke vraag voor een workshop, training of lezing, neem gerust contact met mij op. Ik werk op maat.

Enkele zelf ontwikkelde trainingen en voorlichtingen

  • Rouw en verlies bij kinderen en jongeren
  • Ontwikkeling en beleving van ernstige ziekte door kinderen en jongeren
  • (Verborgen) rouw bij ouders van een kind met een ziekte en/of beperking
  • Opgroeien in een gezin met een ernstig zieke ouder
  • Communicatie met kinderen over ernstige ziekte en verlies
  • Palliatieve leerlingbegeleiding: begeleiden van leerlingen met een beperkte levensverwachting in het onderwijs.
  • Tweedaagse training ‘Een Pleister tegen Tranen; over begeleiding in gezinnen met een ernstig zieke ouder.
  • Tweedaagse training ‘Mijn Bed bij het Raam’; over begeleiding in gezinnen met een ernstig ziek kind.