Klachtrecht NVPA

Op de begeleidingsvormen van LEF Verliesbegeleiding is het klacht- en tichtrecht van het NVPA en de RBCZ van toepassing.