Links

www.kpcgroep.nl/calamiteitenteam

Het Calamiteitenteam van het KPC is 24 uur per dag bereikbaar in geval van een calamiteit op een school, waarvoor direct hulp noodzakelijk is. Voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.


www.jongeheldenindeklas.nl

Deze site staat vol nuttige informatie, tips en educatieve filmpjes voor leerkrachten en leerlingen die te maken krijgen met rouw en verlies door ziekte, overlijden of echtscheiding.


www.in-de-wolken.nl

Website met veel boeken en materialen over rouw bij overlijden, ziekte en echtscheiding. Ook boeken die speciaal voor het onderwijs zijn geschreven, zoals het handboek ‘De Rouwende School’ van dr. R. Fiddelaers-Jaspers.


www.kankerspoken.nl

De site geeft nuttige tips op vragen als: hoe gaan leerlingen om met hun emoties als één van de ouders kanker heeft, hoe kan ik de leerling ondersteunen?


www.partnerpassendonderwijs.nl

Het Expertisepunt van Onderwijsgroep Punt Speciaal, dat zich sterk maakt voor passend onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.


www.vokk.nl

De vereniging Ouders, Kinderen en Kanker heeft veel voorlichtingsmateriaal voor scholen die te maken krijgen met een leerling met kanker.


www.ziezon.nl

Site voor scholen die te maken krijgen met een ernstig zieke leerling. Veel informatie over consequenties van specifieke ziektebeelden op het onderwijs en mogelijkheden voor ondersteuning.

www.stichtingjongehelden.nl

Deze site van Stichting Jonge Helden geeft heel veel boeiende informatie over kinderen die te maken krijgen met ziekte, overlijden of echtscheiding.

Via de hoofdsites kun je terecht voor specifieke sites voor kinderen (www.voorjongehelden.nl), voor ouders (www.oudersvanjongehelden.nl) en familie (www.jongeheldeninjeomgeving.nl).


www.achterderegenboog.nl

Op deze site is informatie op veel gestelde vragen te vinden. Ook informatie voor kinderen en over speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.


www.in-de-wolken.nl

Website met veel boeken en materialen over rouw bij overlijden, ziekte en echtscheiding.


www.houmevast.nl en www.vergeetmeniet.nl

Sites voor gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind. De sites geven een houvast voor ouders, het zieke kind én voor broers en zussen.


www.kankerspoken.nl

Op deze site is voor ouders en voor kinderen veel te vinden over wat kanker is en hoe je daar met je kind over kunt praten. Ook een lijst met goede boekentips.


www.dewereldvanverschil.nl

De wereld van verschil is voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht. De info is naar leeftijd ingedeeld (tot 12 jaar en 12-20 jaar).


www.kinderpalliatief.nl

Site van Stichting Pal, die zich hard maakt voor de verbetering van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg in Nederland. Op de site zijn o.a. links naar kinderzorgorganisaties te vinden.


www.vokk.nl

Site van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, een actieve belangenvereninging voor gezinnen met een kind met kanker. Ook veel informatie en activiteiten voor broers en zussen.


www.troostvoortranen.nl

Deze website geeft jongeren de mogelijkheid om verhalen, gedichten en muziek te plaatsen en te delen met anderen. Daarnaast biedt de website informatie over religies en culturen en rouw en verlies.