Voor wie?

Wat kan Lef betekenen?

Voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met een groot verlies, staat de wereld ineens op zijn kop. Niets is meer zoals het was en dat kan onveilig, beangstigend en soms zelfs traumatisch zijn. Met de steun van ouders, familie, vrienden en school lukt het hen in veel gevallen om te rouwen en op een nieuwe manier verder te gaan. Maar soms lukt dat niet en is er meer nodig. Samen met het kind of de jongere (en ouders) kijk ik naar de impact die het verlies heeft en wat er nodig is om weer op eigen (veer)kracht verder te kunnen.

Voor wie?

  • LEF Verliesbegeleiding is er voor kinderen en jongeren die iemand verliezen die hen dierbaar is.
  • Ook kinderen en jongeren die opgroeien met een ziekte of lichamelijke aandoening kunnen bij mij terecht voor hulp bij het omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen.
  • Ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact met mij opnemen als er een gezinslid ernstig ziek is en mogelijk zal overlijden.
    Ook kunnen ouders hun zorgen bespreken over een ander ingrijpend verlies bij hun kind.
  • Ook scholen, kinderopvangorganisaties, zorginstanties en hulpverleningsinstanties kunnen bij mij terecht voor consultatie en begeleiding voor kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met ziekte of na een andere ingrijpende gebeurtenis.