Jongeren (12 tot 25 jaar)

Een pas op de plaats maken

Is er iets gebeurd waardoor jij:

  • iemand heel erg mist
  • opgroeit met een lijf dat niet optimaal functioneert
  • je vaak verdriet hebt of je somber voelt
  • soms heel bang bent voor wat er kan gebeuren
  • het even allemaal niet meer weet
  • weinig energie hebt om dingen te doen

Als je in je leven iets meemaakt dat alles op zijn kop gooit dan kan dat heel verwarrend zijn. Het is niet vreemd als je dan het gevoel hebt de weg kwijt te zijn, of door de bomen het bos niet meer te zien. In mijn praktijk LEF Verliesbegeleiding werk ik met jongeren zoals jij. Jongeren die na een ingrijpend verlies niet zo goed meer weten hoe ze weer met vertrouwen verder kunnen. Iedereen heeft een ander verhaal en ik heb geen pasklare oplossingen. Ik ga samen met jou op onderzoek uit wat er bij jou speelt, waardoor je vastloopt en wat er nodig is om je weer beter te voelen.

Belangrijk is om te weten dat jij de baas bent over jouw leven. Jij geeft aan wat je graag wilt.

Ben je nog geen 16 jaar, dan betrek ik je ouders ook bij de begeleiding. Hoe ik dat doe overleg ik met jou, zodat we er beiden achter kunnen staan.

Ben je 16 jaar of ouder, dan bepaal jij op welke manier je ouders betrokken zijn. We maken daar samen een afspraak over, waar je op mag vertrouwen.

Misschien betrek je je ouders liever zo min mogelijk omdat je je ouders niet bezorgd(er) wilt maken. Weet dan dat je je vader of moeder niet bezorgder maakt als je open durft te zijn. Ook al kan je vader of moeder je niet meteen helpen, ze maken zich vaak meer zorgen als ze niet weten wat er aan de hand is.

Ik werk op allerlei manieren: we gaan in gesprek, soms geef ik uitleg hoe ‘rouwen’ er in het dagelijks leven uitziet, zodat je kunt kijken hoe dat bij jou is. Vaak combineer ik gesprekken met andere vormen, zoals een (familie)opstelling maken, muziek, schrijven of een creatieve opdracht. We zoeken samen naar wat bij jou past.

Jongeren met een lichamelijke aandoening

Heb jij een lichamelijke aandoening, waardoor jouw lijf niet optimaal werkt, ben je ernstig ziek, is jouw toekomst hierdoor onzeker? Opgroeien met een lijf dat beperkingen geeft is ook een ingrijpend verlies. Ook al ervaar je dat misschien niet dagelijks zo. Toch kan het op een bepaald moment ineens gebeuren dat je het gevoel hebt dat je anders bent of alleen maar beperkingen hebt of dat je het allemaal niet meer zo goed weet. Ik heb gemerkt dat het helpt om af en toe even stil te staan bij hoe jij je aandoening beleeft, wat het je dagelijks kost (bijvoorbeeld aan energie) en ook welke kwaliteiten jij juist hebt ontwikkeld.  Jouw aandoening is een deel van jou, maar bepaalt niet helemaal wie jij bent. Als je eens stil wilt staan bij de impact die jouw aandoening op jouw leven heeft, neem dan gerust contact op. Soms kunnen enkele gesprekken al voldoende zijn om je weer op weg te helpen.

EMDR voor jongeren

Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend, dat je steeds last blijven houden van gevoelens of gedachten waardoor je je helemaal anders voelt. Je kunt last hebben van enorme angsten, je hebt nergens meer zin in of slaapt slecht. Het kan ook zijn dat je heel snel boos wordt en alsmaar gestrest bent. Of dat je voortdurend een bepaald beeld in je herinnering terugziet dat heftig was.

In dat geval kan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) helpen. Deze behandeling zorgt ervoor dat herinneringen opnieuw in je geheugen worden opgeslagen zonder dat hieraan nare gevoelens of gedachten gekoppeld blijven. Of EMDR bij jou helpt bespreken we samen.

Rouwmaten

Jongeren hebben vaak het gevoel dat ze de enige zijn die zoiets ingrijpends meemaken. Herken je dat? Dat je vrienden en vriendinnen niet helemaal kunnen begrijpen wat jij voelt?

De kracht van lotgenotencontact is dat je samen met andere jongeren je ervaringen kunt delen, jongeren die eenzelfde soort verlies hebben meegemaakt. Dat maakt dat je je minder alleen voelt met jouw ervaringen.

Een lotgenotengroep wordt samengesteld op basis van het soort verlies en wordt begeleid door mij (eventueel samen met een ondersteuner). Een groep komt enkele keren bij elkaar.

Spreekt het je aan om andere jongeren te ontmoeten? Geef dat dan aan bij mij. Bij voldoende animo stel ik een lotgenotengroep samen.

Oudercoaching

Heeft je kind een ingrijpend verlies meegemaakt en maak je je zorgen? Een aanwezige, steunende ouder en een veilige omgeving (familie, school) is voor elke jongere dan het allerbelangrijkste. Het is dan ook niet altijd nodig dat ik individueel met een jongere werk. Soms kan het wel heel helpend zijn, maar staat een jongere niet (meteen) open voor begeleiding. Dat is een hele adequate reactie in deze fase van hun leven, het is nu eenmaal niet gemakkelijk om je kwetsbaarheid te laten zien aan een ‘vreemde’.

Met oudercoaching kunnen we ook aandacht besteden aan je vragen en zorgen, proberen we samen te duiden wat er speelt en wat je kind kan helpen. De nadruk ligt dan op jou in de rol van ouder: wat kun jij als ouder doen om ervoor te zorgen dat je kind niet vastloopt? Of dat je kind zijn gevoelens uit of leert delen?

Kinderen leren van hun ouders hoe je met moeilijke gebeurtenissen in het leven kunt omgaan. Ouders zijn het voorbeeld, het model. Het verstevigen van jouw voorbeeldrol als ouder en opvoeder kan je houvast geven om te begrijpen wat er in je kind omgaat en het te leren het leven weer op te pakken, met alle gevoelens die daar bij horen.

Gezinsbegeleiding

Verliezen die binnen een gezin plaatsvinden, kunnen het hele gezin een hele tijd ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan een ernstige ziekte, een overlijden van een ouder of een kind, of een ander ingrijpend verlies. Het verlies kan als een schok voelen, waardoor de grond onder het gezin scheurt en alles onzeker voelt. Zowel de ouders als de kinderen gaan op hun eigen manier om met dat verdriet. Soms wordt die scheur zo groot dat iedereen op zijn eigen eilandje terecht komt van verdriet en angst. Het vraagt veel van een gezin om dan met elkaar in verbinding te blijven en samen balans te vinden.

Gezinsbegeleiding kan helpen om meer samen te delen en elkaar beter te leren begrijpen. En om samen te bespreken wat je van elkaar nodig hebt om het vol te houden of stappen te zetten richting de toekomst. Gezinsbegeleiding is altijd afgestemd op het gezin: eenmalig of vaker, thuis aan de keukentafel of juist in mijn praktijk, met een spel of in gesprek… in overleg zoek ik naar wat het best past.