Kinderen (tot 12 jaar)

Verlies bij kinderen

Sommige kinderen groeien op met een zieke vader of moeder. Of een zieke of gehandicapte broer of zus. En er zijn kinderen die zelf ziek zijn of een handicap hebben. Sommige kinderen missen een vader of moeder, een broer of een zus die is doodgegaan.

Kinderen die zo’n ingrijpend verlies meemaken, raken uit balans. Dit hoort er nu eenmaal bij. Het allerbelangrijkst voor kinderen in rouw is dat ze steun ervaren in hun eigen omgeving, dat er mensen die om het kind staan, emotioneel beschikbaar zijn. Soms zijn ouders een tijd niet in staat omvolledig emotioneel beschikbaar te zijn, omdat ze zelf ook rouwen. Dit kan je als ouder onzeker maken, laten twijfelen of je wel voldoende steunend bent en of je goed inschat wat je kind nodig heeft. Dan kan ondersteuning van een professional helpend zijn.

In mijn praktijk richt ik me primair op het bevestigen of verstevigen van de directe omgeving van het kind. Dit betekent dat ik in principe niet individueel met kinderen werk. Het is mijn ervaring dat het voor kinderen effectiever is om ouders te coachen en de leerkracht op school handvatten te geven. Zij zijn immers dagelijks in contact met het kind. Ik loop dan een tijdje aan de zijlijn mee, als het kind en het gezin de draad van het leven oppakt.

In enkele gevallen is individuele ondersteuning wel wenselijk. In die gevallen zal het traject zo kort mogelijk duren.

Oudercoaching

Met oudercoaching staan we stil bij je zorgen, proberen we samen te duiden wat er speelt en wat je kind kan helpen. De nadruk ligt dan op jou in de rol van ouder: wat kun jij als ouder doen om ervoor te zorgen dat je kind niet vastloopt? Of dat je kind zijn gevoelens uit of leert delen?

Kinderen leren van hun ouders hoe je met moeilijke gebeurtenissen in het leven kunt omgaan. Ouders zijn het voorbeeld, het model. Het verstevigen van jouw voorbeeldrol als ouder en opvoeder kan je houvast geven om te begrijpen wat er in je kind omgaat en het te leren het leven weer op te pakken, met alle gevoelens die daar bij horen. Om je kind te kunnen steunen en begeleiden door het ‘land van rouw’ kan het naast oudercoaching belangrijk zijn om stil te staan bij je eigen verlies.

Gezinsbegeleiding

Verliezen die binnen een gezin plaatsvinden, kunnen het hele gezin een hele tijd ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan een ernstige ziekte, een overlijden van een ouder of een kind, of een ander ingrijpend verlies. Het verlies kan als een schok voelen, waardoor de grond onder het gezin scheurt en alles onzeker voelt. Zowel de ouders als de kinderen gaan op hun eigen manier om met dat verdriet. Soms wordt die scheur zo groot dat iedereen op zijn eigen eilandje terecht komt van verdriet en angst. Het vraagt veel van een gezin om dan met elkaar in verbinding te blijven en samen balans te vinden.

Gezinsbegeleiding kan helpen om meer samen te delen en elkaar beter te leren begrijpen. En om samen te bespreken wat je van elkaar nodig hebt om het vol te houden of stappen te zetten richting de toekomst. Gezinsbegeleiding is altijd afgestemd op het gezin: eenmalig of vaker, thuis aan de keukentafel of juist in mijn praktijk, met een spel of in gesprek… in overleg zoek ik naar wat het best past.

EMDR voor kinderen

Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend voor kinderen, dat ze langdurig last blijven houden van gevoelens of gedachten die hen beperken in het dagelijks leven. Soms ontwikkelen kinderen angsten, hebben ze nergens meer zin in of slapen slecht. Het kan ook zijn dat ze snel boos worden en zichzelf moeilijk kunnen reguleren. Of dat ze voortdurend een bepaald beeld in hun herinnering zien dat heftig was. In dat geval kan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) effectief zijn. Deze wetenschappelijk bewezen behandelmethode zorgt ervoor dat herinneringen opnieuw in het geheugen worden opgeslagen zonder dat hieraan indringende gevoelens of gedachten gekoppeld blijven. In overleg met ouders en het kind bespreken we of EMDR zinvol kan zijn.