Kinderen (tot 12 jaar)

Spelend ‘praten’

Is er iets gebeurd waardoor jij:

  • heel verdrietig bent
  • soms heel bang bent voor wat er kan gebeuren
  • het moeilijk vindt om te praten over je gevoel
  • niet meer zo goed weet hoe je je weer blij kunt voelen
  • in de war bent
  • je zorgen maakt over je papa of mama

Sommige kinderen hebben een zieke papa of mama. Of een zieke of gehandicapte broer of zus. En er zijn kinderen die zelf ziek zijn of een handicap hebben. Sommige kinderen missen een papa of een mama, een broer of een zus die is doodgegaan.

Als je zoiets meemaakt kun je veel verdriet hebben. Je bent niet de enige die iets verdrietigs meemaakt. Maar je kunt je wel heel alleen voelen. Veel kinderen praten er niet over met hun vader of moeder, omdat die zelf ook verdriet hebben. En ze willen hun papa of mama niet nog verdrietiger (of boos) maken.

Ik werk met kinderen die moeilijke dingen meemaken, net als jij. Als je bij mij komt gaan we samen op zoek naar wat jou kan helpen. Zodat je je weer vaker blij en sterk voelt. We doen dat op allerlei manieren: met tekenen, spelen of knutselen. We zoeken samen naar wat bij jou past.

Misschien tot gauw!

Groetjes, Tanja

Oudercoaching

Heeft je kind een ingrijpend verlies meegemaakt en maak je je zorgen? Een aanwezige, steunende ouder en een veilige omgeving (familie, school) is voor een kind dan het allerbelangrijkste. Individuele hulp voor het kind is niet altijd nodig. Oudercoaching is dan effectiever om je kind te kunnen ondersteunen.

Met oudercoaching staan we stil bij je zorgen, proberen we samen te duiden wat er speelt en wat je kind kan helpen. De nadruk ligt dan op jou in de rol van ouder: wat kun jij als ouder doen om ervoor te zorgen dat je kind niet vastloopt? Of dat je kind zijn gevoelens uit of leert delen?

Kinderen leren van hun ouders hoe je met moeilijke gebeurtenissen in het leven kunt omgaan. Ouders zijn het voorbeeld, het model. Het verstevigen van jouw voorbeeldrol als ouder en opvoeder kan je houvast geven om te begrijpen wat er in je kind omgaat en het te leren het leven weer op te pakken, met alle gevoelens die daar bij horen.

Gezinsbegeleiding

Verliezen die binnen een gezin plaatsvinden, kunnen het hele gezin een hele tijd ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan een ernstige ziekte, een overlijden van een ouder of een kind, of een ander ingrijpend verlies. Het verlies kan als een schok voelen, waardoor de grond onder het gezin scheurt en alles onzeker voelt. Zowel de ouders als de kinderen gaan op hun eigen manier om met dat verdriet. Soms wordt die scheur zo groot dat iedereen op zijn eigen eilandje terecht komt van verdriet en angst. Het vraagt veel van een gezin om dan met elkaar in verbinding te blijven en samen balans te vinden.

Gezinsbegeleiding kan helpen om meer samen te delen en elkaar beter te leren begrijpen. En om samen te bespreken wat je van elkaar nodig hebt om het vol te houden of stappen te zetten richting de toekomst. Gezinsbegeleiding is altijd afgestemd op het gezin: eenmalig of vaker, thuis aan de keukentafel of juist in mijn praktijk, met een spel of in gesprek… in overleg zoek ik naar wat het best past.

EMDR voor kinderen

Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend voor kinderen, dat ze langdurig last blijven houden van gevoelens of gedachten die hen beperken in het dagelijks leven. Soms ontwikkelen kinderen angsten, hebben ze nergens meer zin in of slapen slecht. Het kan ook zijn dat ze snel boos worden en zichzelf moeilijk kunnen reguleren. Of dat ze voortdurend een bepaald beeld in hun herinnering zien dat heftig was. In dat geval kan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) effectief zijn. Deze wetenschappelijk bewezen behandelmethode zorgt ervoor dat herinneringen opnieuw in het geheugen worden opgeslagen zonder dat hieraan indringende gevoelens of gedachten gekoppeld blijven. In overleg met ouders en het kind bespreken we of EMDR zinvol kan zijn.

Kinderlotgenotengroep

Kinderen hebben vaak het gevoel dat ze de enige zijn die zoiets ingrijpends meemaken als zij. Het is dan niet altijd gemakkelijk om je gevoelens te delen met andere kinderen in je klas of in de buurt. De kracht van lotgenotencontact is dat kinderen samenkomen die eenzelfde soort verlies hebben meegemaakt. Dat kan een groep zijn met kinderen die een vader of moeder die heel erg ziek is (kanker of een andere ziekte), die een broer of zus hebben met een ziekte of een beperking, of die een vader of moeder missen die is overleden.

De kinderen herkennen zich in elkaars ervaringsverhalen en kunnen elkaar helpen om te zoeken naar wat je kan helpen om je weer vaker blij te voelen.

Een kinderlotgenotengroep wordt samengesteld op basis van het soort verlies en wordt begeleid door mij (eventueel samen met een ondersteuner). Een groep komt 6-8 keer bij elkaar. Voor de start vindt er een ouderavond plaats, de laatste bijeenkomst sluiten we als groep met ouders af.

Denkt u dat uw kind baat zou hebben bij lotgenotencontact? Geef dat dan aan bij mij. Bij voldoende animo stel ik een lotgenotengroep samen.