Werkwijze


Individuele cliënten/gezinnen

Na het eerste telefonische contact maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek:

 • Bespreken we de aanleiding voor je vraag,
 • verhelderen we de vraagstelling en
 • bespreken we welke verwachtingen je hebt.

Ik vind het belangrijk om hier expliciet bij stil te staan. Het geeft jou de mogelijkheid om af te tasten of mijn begeleiding bij jou/jullie past. En ik kan inschatten of mijn ondersteuning aansluit op de vraag.

Vervolgens spreken we af hoe we starten. De rest van het traject ligt niet vast. Na elke sessie bespreken we samen hoe en wanneer we verder gaan. Je bent immers zelf degene die kan bepalen wat helpt.

Elke begeleidingssessie duurt een uur (voor kinderen en jongeren) of 75 minuten (volwassenen). De frequentie hangt af van de situatie.

De afsluiting: de begeleiding wordt op een bepaald moment ook expliciet afgesloten. We blikken dan terug op de stappen die gezet zijn en wat je meeneemt om verder te gaan.

Begeleidingssessies vinden in principe plaats in mijn praktijk. In sommige situaties is het prettiger als de afspraken thuis, op school of bijvoorbeeld in het ziekenhuis plaatsvinden. Houd u er rekening mee dat er dan reiskosten bijkomen.

Begeleiding vanuit LEF Verliesbegeleiding is fysiek, in mijn praktijk. Ik bied geen online therapie. Videoconsulten zijn enkel een aanvulling, indien dit noodzakelijk is vanwege ziekte.

NB. De werkwijze wordt aangepast indien de situatie rondom het coronavirus hierom vraagt

Supervisie

Tijdens een eerste telefonisch contact bespreken we samen of je supervisievragen bij mij zouden kunnen passen. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste supervisiegesprek.

Elke supervisie duurt 75 minuten.

Als cliënt bepaal je uiteraard zelf de vraag voor je supervisie en de frequentie.

NB. Het aantal supervisieplekken is beperkt.

NB. De werkwijze wordt aangepast indien de situatie rondom het coronavirus hierom vraagt

Algemene voorwaarden, privacy, beroepscode en klachtenregeling

  • Algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring : in de privacyverklaring lees je hoe de privacy van cliënten gewaarborgd is.
  • Beroepscode NVPA : Als lid van beroepsvereniging NVPA houd ik me aan de beroepscode van deze beroepsvereniging en van de koepelorganisatie RBCZ.
  • Clientenfolder SCAG : is er in het contact iets niet goed verlopen en heb je een klacht? Neem dan contact met me op, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit oplossen. Als we er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van beroepsvereniging NVPA. Eventueel wordt er een geschillencommissie betrokken om je klacht nader te onderzoeken en op te lossen. Meer informatie hierover is te vinden in deze folder. Ik voldoe hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Disclaimer

De informatie op deze site is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Echter neem altijd zelf contact op met de betreffende gemeente of zorgverzekeraar om te bekijken of (een deel van) de sessies vergoed worden. LEF Verliesbegeleiding is niet aansprakelijk voor mogelijk gewijzigde, onvolledig of foutief weergegeven informatie.