Werkwijze tijdens coronavirus

Per 11 mei 2020 start ik weer met begeleiding in mijn praktijk, conform de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hier lees je welke afspraken hierbij gelden.

1. Afspraken met cliënten (zowel kinderen als volwassenen) kunnen alleen plaatsvinden als de cliënt, ik én huisgenoten van beide partijen geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, zoals beschreven op de website van het RIVM: koorts, luchtwegklachten (zoals hoesten), verkoudheid, niezen, kortademigheid. Bij twijfel wordt er geen fysieke afspraak gemaakt. In overleg wordt samen besloten om een sessie te verplaatsen, dan wel te wijzigen in een (beeld)belafspraak.

2. Om de begeleiding voor cliënten en voor mij veilig te kunnen doen, gelden de volgende praktische voorwaarden in mijn praktijk:
• Bij volwassenen en jongeren wordt een afstand van 1,5 meter in de praktijkruimte gegarandeerd. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan dit niet altijd worden gegarandeerd, maar we houden zoveel mogelijk rekening met elkaar.
• Er is geen lichamelijk contact (geen handen schudden).
• Er is geen gebruik mogelijk van koffie of thee.
• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken.
• Ik maak maximaal drie afspraken op een dag, zodat er voldoende tijd is om – indien nodig – de ruimte en materialen schoon te maken, voordat de volgende cliënt komt. Cliënten komen elkaar in normale omstandigheden ook niet tegen, ik plan minimaal een uur tussen afspraken.
• Er is geen mogelijkheid om beneden te wachten.

3. Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen.

4. Behandeling via EMDR wordt in aangepaste vorm weer opgestart, maar is niet voor iedereen mogelijk. EMDR wordt dan ook alleen toegepast wanneer dit op een verantwoorde manier kan.

5. Zowel fysieke afspraken als (beeld)belafspraken vallen onder de gestelde tarieven. Als er sprake was van een vergoeding via gemeente, PGB of zorgverzekeraar, dan is ook deze geldig bij (beeld)belafspraken.

6. Huisbezoeken zijn alleen mogelijk indien de cliënt de noodzakelijke aanpassingen kan garanderen en worden alleen afgesproken als bezoek aan mijn praktijk fysiek onmogelijk is.

7. Mocht beeldbellen een beter alternatief zijn dan een fysieke afspraak in mijn praktijk, dan maak ik hiervoor gebruik van het programma Jitsi. Dit programma waarborgt de privacy en is voldoende veilig.

Deze afspraken zijn van kracht zo lang de maatregelen vanuit de Rijksoverheid gelden. Zodra hierin iets verandert, pas ik mijn afspraken aan. Dit kan een versoepeling inhouden, maar het kan ook betekenen dat fysieke afspraken toch weer tijdelijk niet mogelijk zijn. Ik houd mij hierbij aan de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, mijn beroepsvereniging NVPA en koepelorganisatie RBCZ. Aan bovenstaande afspraken kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.