Werkwijze tijdens coronavirus

Ook in 2022 werk ik conform de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hier lees je welke afspraken hierbij gelden vanaf maart 2022.

 1. Het uitgangspunt van mijn praktijk is en blijft om live te werken met cliënten. Ik bied geen hele online begeleidingstrajecten aan.
 2. Afspraken met cliënten (zowel kinderen als volwassenen) kunnen alleen plaatsvinden als de cliënt, ik én huisgenoten van beide partijen geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, zoals beschreven op de website van het RIVM: koorts, luchtwegklachten (zoals hoesten), verkoudheid, niezen, kortademigheid. Bij twijfel wordt er geen fysieke afspraak gemaakt. In overleg wordt samen besloten om een sessie te verplaatsen, dan wel te wijzigen in een (beeld)belafspraak.
 3. Indien een huisgenoot van de cliënt of van mij positief is getest en in isolatie/quarantaine is, wordt in overleg bepaald of de afspraak door kan gaan.
 4. Ik houd voorlopig nog vast aan de volgende praktische maatregelen in mijn praktijk:
  • We werken op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Er is geen lichamelijk contact (geen handen schudden).
  • Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken.
  • Er is geen mogelijkheid om beneden te wachten.
 5. Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch of video-consult ook mogelijk. Videobellen is enkel bedoeld om een periode te overbruggen.
 6. Zowel fysieke afspraken als (beeld)belafspraken vallen onder de gestelde tarieven. Als er sprake was van een vergoeding via PGB of zorgverzekeraar, is het aan de cliënt om na te vragen of deze geldig blijft bij (beeld)belafspraken.
 7. Huisbezoeken zijn alleen mogelijk indien de cliënt de noodzakelijke aanpassingen kan garanderen en worden alleen afgesproken als bezoek aan mijn praktijk fysiek onmogelijk is.

Deze afspraken zijn van kracht zo lang ik dit in belang van de gezondheid van mijn cliënten en mezelf wenselijk vind. Indien de landelijke maatregelen vanuit de Rijksoverheid worden aangescherpt, pas ik mijn afspraken aan. Ik houd mij hierbij aan de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, mijn beroepsvereniging NVPA en koepelorganisatie RBCZ. Aan bovenstaande afspraken kunnen geen rechten worden ontleend.